Facebook
Proszę czekać...
zamknij
Unia

ANKIETA

Czy znasz najnowszy system sekwencyjnego wtrysku gazu KME NEVO-SKY (DIRECT do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny, MAX do silników z pośrednim wtryskiem benzyny)?

zagłosuj
powrót do listy

AKTUALNOŚCI

Szanowni Klienci,

Chcielibyśmy poinformować Państwa, że z dniem 22.06.2013 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. 2013 nr 0 poz.610), które zmieniło m.in. druk wyciągu świadectwa homologacji.

Wyciąg ze świadectwa homologacji składa się z oryginału (biało/niebieski) i dwóch kopii (żółta dla KME i różowa dla warsztatu montującego)

Zasady wypełniania wyciągu i przepływ dokumentów:

1. Montażysta wypełnia czytelnie wszystkie pozycje, nie dotyczy pozycji:

- Niżej podpisany …. … zaświadcza, że pojazd (…)

- Podpis osoby upoważnionej przez instalatora do podpisywania wyciągu.

2. Zamontowane elementy instalacji gazowej, muszą należeć do listy produktów dopuszczonych do montażu przez KME Sp. z o.o. (lista wkrótce na www.kme.eu)

3. Oryginał wyciągu (biało/niebieski) i jedną kopię (żółtą) wraz z dokładnym adresem zwrotnym należy wysłać na adres:

KME Sp. z o.o.

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 103a

91-222Łódź

4. Po zatwierdzeniu dokumentu tj. podpisaniu przez osobę upoważnioną z ramienia KME Sp. z o.o. i naklejeniu hologramu z logo KME, oryginał (biało/niebieski) odsyłany jest na adres zwrotny. Kopia (żółta) zostaje w archiwum KME, druga kopia (różowa) powinna być przechowywana w zakładzie montującym (wraz z protokołem kontroli jakości montażu - PKJM, fakturą montażu i kopią „paszportu” zbiornika);

5. Zakład montujący jest zobowiązany do poinformowania klienta o dokonaniu wpisu w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu do zasilania gazem.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem +42 611 00 26 lub kme@kme.eu

Załączniki:

Dołączone zdjęcia: